Užsakymas
Mokėjimo būdai
Tinkamos kortelės:
svg
svg
svg
Norėdami mokėti pavedimu pagal iš anksto gautą sąskaitą, spauskite PRENUMERUOTI. Gavę jūsų duomenis išsiųsime Sąskaitą.

Jei turite klausimų, susisiekime: tel. +370 5 252 6408,
252 6330, e.paštu [email protected]
Elektroninių mokėjimų paslaugos teikėjas - Kevin EU, UAB, įmonės kodas: 304777572, registracijos adresas: Lvivo g. 25-104, LT-09320, Vilnius, Lietuva, užregistruota Lietuvos juridinių asmenų registre. Kevin EU, UAB yra licencijuota mokėjimų įstaiga, licencijos numeris 36, licenciją, remdamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, išdavė Lietuvos bankas, įstaigos priežiūrą vykdo Lietuvos bankas.
svg
6 mėnesių

 be PVM

 • 60+ sutarčių šablonų
 • 10 klausimų teisininkams
 • 1 naudotojas
 • 10 kvalifikuotų parašų
Kaina be PVM 651,00 €
PVM, 21% 136,71 €
Iš viso:
787,71 €
svg
12 mėnesių

 be PVM

 • 60+ sutarčių šablonų
 • 10 klausimų teisininkams
 • 1 naudotojas
 • 10 kvalifikuotų parašų
Kaina be PVM 1086,00 €
PVM, 21% 228,06 €
Iš viso:
1314,06 €
svg
Sutarties įsigijimas

Norėdami įsigyti pasirinktą sutartį, susisiekite šiais kontaktais:

Išsirinksite bet kuriam atvejui Daugiau 300+ sutarčių variantų su advokatų-praktikų konsultacijomis, el. parašais ir patogia dokumentų saugykla

„VŽ sutartys“ partneriai:

 • Teisinių paslaugų grupė METIDA
 • Advokatų kontora TRINITI JUREX
 • Advokatų kontora PRIMUS
 • Advokatų kontora LEADELL Balčiūnas & Grajauskas

Sutartys, parengtos specializuotų komercinės teisės advokatų

Distribucijos sutartis

Pateikiamos nuostatų alternatyvos, kuomet: distributoriui suteikiamos / nesuteikiamos išimtinės teis...

Didmeninio (ilgalaikio) pirkimo-pardavimo sutartis

Ilgalaikio bendradarbiavimo sutartis, kurios pagrindu teikiami užsakymai. Pagal šią sutartį prekės p...

Tarptautinės prekybos prekių pirkimo-pardavimo sutartis

Išsamus tarptautinės prekybos sutarties šablonas, kuriame numatyti įvairūs sąlygų variantai dėl: dr...

Preliminari prekės (-ių) pirkimo-pardavimo sutartis

Sutarties pavyzdyje numatyta: prekių kiekis ir specifikacija pateikiama priede prie sutarties numa...

Prekės (-ių) pirkimo-pardavimo sutartis

Prekės (-ių) specifikacija pateikiama sutarties priede. Numatytos nuostatų alternatyvos dėl kainos ...

Prekės (-ių) pirkimo-pardavimo sutartis su mokėjimo prievolės įvykdymo užtikrinimu

Prievolių įvykdymas gali būti užtikrinamas paties pirkėjo (pavyzdžiui, vekseliu, delspinigiais, įkei...

Prekės (-ių) pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutartis

Numatytos alternatyvios nuostatos, jog nuosavybės teisė į prekes pereina pirkėjui po visiško atsiska...

Prekės (-ių) pirkimo-pardavimo sutartis su papildomų teisių perleidimu ir (arba) papildomų paslaugų teikimu

Pateikiama sutarties forma apima šalių teises ir pareigas, susijusias ne tik su daiktų perdavimu, be...

Ilgalaikio (nevienkartinio) vykdymo pirkimo-pardavimo sutartis

Sutarties pavyzdyje: tiekiamų prekių asortimentas, kainos ir kiekis pateikiami sutarties priede mo...

Pirkimo e. parduotuvėje taisyklės

Pateikiama privaloma informacija apie pardavėją, jo siūlomas prekes, jų kokybę, kainas, atsiėmimo be...

Lizingo (finansinės nuomos) sutartis

Pateikiamas sutarties projektas yra skirtas netiesioginio (trišalio) lizingo sutartiniams santykiams...

Komercinio atstovavimo sutartis

Komercinio atstovavimo sutartimi prekybos agentas įpareigojamas ieškoti pirkėjų atstovaujamojo tieki...

Komiso sutartis

Sutartis aktuali, kai verslininkas nori išplėsti savo produkcijos prekybą kitoje šalyje, kurioje net...

Gyvenamųjų patalpų (buto) nuomos sutartis

Komercinė gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis, nėra skirta nekomercinei nuomai (socialinio būsto ir p...

Komercinių patalpų nuomos sutartis

Sutartis skirta administracinės, prekybinės, sandėliavimo ir kitos paskirties patalpų nuomai (išskyr...

Preliminarioji būsimojo gyvenamojo namo ar buto pirkimo-pardavimo sutartis

Sutartyje numatyta: pirkėjo (fizinio asmens) teisė per 10 dienų nuo sutarties sudarymo dienos atsis...

Preliminarioji nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis

Skirta baigtų statyti pastatų, statinių ar patalpų pirkimui-pardavimui, gali būti taikoma žemės skly...

Negyvenamųjų patalpų subnuomos sutartis

Sutartis skirta administracinės, prekybinės, sandėliavimo ir kitos paskirties patalpų subnuomai (išs...

Statybos rangos sutartis (išsami versija)

Išsami sutarties versija dažniausiai naudojama didesnių projektų (pvz., gamybos / prekybos pastato) ...

Statybos rangos sutartis (trumpoji versija)

Sutarties pavyzdyje plačiau aptariamos tik esminės šalių teisės ir pareigos: darbų kaina ir apmokėj...

Statinio statybos techninės priežiūros sutartis

Sutarties pavyzdyje išsamiai reglamentuota: šalių pareigos, teisės bei atsakomybės, susijusios su s...

Statybos generalinės rangos sutartis

Sutartimi generalinis rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pagal užsakovo užduotį p...

Patalpų įrengimo (remonto) sutartis

Sutartis pritaikyta butų ir kitų patalpų (pavyzdžiui, biuro ir pan.) įrengimui, tačiau sėkmingai gal...

Statybos subrangos sutartis

Plačiau detalizuojama atliktinų darbų apimtis Numatytos papildomos rangovo teisės darbų vykdymo met...

Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutartis | LT, EN, RU kalbomis

Išsami tarptautinio krovinių vežimo sutartis, kurios pagrindu teikiami užsakymai. Be teisės aktuose...

Contract for the Carriage of Cargo

Thorough contract for the Carriage of Cargo, on the basis of which the orders are made. The forfeit ...

Договор международной грузоперевозки

Подробный договор международной грузоперевозки, на основании которого подаются заказы. Предусмотрена...

Krovinių vidaus vežimo kelių transportu sutartis

Sutartis skirta vežimams Lietuvos teritorijoje. Jos pagrindu teikiami užsakymai. Be teisės aktuose ...

Sandėliavimo sutartis

Pateikiama bendroji sandėliavimo sutartis, nesusijusi su muitinės ar muitinės kontroliuojamais sandė...

Puspriekabės, vilkiko nuomos sutartis

Numatytas užstato mokėjimas, kuris grąžinamas po transporto priemonės grąžinimo, jei ji grąžinama ti...

Reikalavimo perleidimo sutartis

Pateikta sutarties forma skirta reikalavimui į skolą perleisti pervežimo santykiuose Numatyta galim...

Krovinių ekspedicijos sutartis

Detaliai aprašytos šalių teisės ir pareigos, užsakymų teikimo ir tvirtinimo tvarka, nuostatos dėl ša...

Ilgalaikė keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais (taksi) sutartis

Sutarties pavyzdyje aptarta: keleivių ir lengvo bagažo vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais ...

Intrastato ataskaitų pildymo bei pateikimo paslaugų sutartis

Intrastatas – duomenų apie Lietuvos prekybą su ES valstybėmis surinkimo sistema. Intrastato ataskait...

Pretenzija dėl skolos sumokėjimo

Dokumentas teikiamas skolininkui, kuomet pastarasis delsia atsiskaityti su kreditoriumi. Pretenzijos...

Pretenzija dėl vėlavimo pristatyti krovinį

Dokumentas teikiamas vežėjui, kai krovinys nepristatomas suderintais (važtaraštyje, sutartyje ar kit...

Claim regarding delay in the cargo delivery

The document shall be submitted to the carrier when the cargo is not delivered within the agreed ter...

Претензия по поводу нарушения сроков доставки груза

Документ вручается перевозчику, если груз не доставляется в согласованные (в накладной, договоре или...

Pretenzija dėl sugadinto krovinio

Dokumentas teikiamas vežėjui, kuomet tarptautinio krovinio pervežimo metu sugadinamas gabenamas krov...

Claim regarding damaged cargo

The document shall be submitted to the carrier when the cargo or its part is damaged in the course o...

Претензия по поводу повреждения (порчи) груза

Документ вручается перевозчику, если в ходе международной автомобильной перевозки повреждается транс...

Pretenzija dėl dingusio krovinio

Dokumentas teikiamas vežėjui, kai tarptautinio krovinio pervežimo metu dingsta gabenamas krovinys ar...

Pareiškimas dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo (dėl galimos krovinio vagystės)

Dokumentas, teikiamas ikiteisminio tyrimo įstaigai, kuriuo pranešama apie galimai padarytą nusikalst...

Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutartis | LT, EN, RU kalbomis

Išsami tarptautinio krovinių vežimo sutartis, kurios pagrindu teikiami užsakymai. Be teisės aktuose...

ŽIŪRĖTI

Contract for the Carriage of Cargo

Thorough contract for the Carriage of Cargo, on the basis of which the orders are made. The forfeit ...

ŽIŪRĖTI

Договор международной грузоперевозки

Подробный договор международной грузоперевозки, на основании которого подаются заказы. Предусмотрена...

ŽIŪRĖTI

Krovinių vidaus vežimo kelių transportu sutartis

Sutartis skirta vežimams Lietuvos teritorijoje. Jos pagrindu teikiami užsakymai. Be teisės aktuose ...

ŽIŪRĖTI

Sandėliavimo sutartis

Pateikiama bendroji sandėliavimo sutartis, nesusijusi su muitinės ar muitinės kontroliuojamais sandė...

ŽIŪRĖTI

Puspriekabės, vilkiko nuomos sutartis

Numatytas užstato mokėjimas, kuris grąžinamas po transporto priemonės grąžinimo, jei ji grąžinama ti...

ŽIŪRĖTI

Reikalavimo perleidimo sutartis

Pateikta sutarties forma skirta reikalavimui į skolą perleisti pervežimo santykiuose Numatyta galim...

ŽIŪRĖTI

Krovinių ekspedicijos sutartis

Detaliai aprašytos šalių teisės ir pareigos, užsakymų teikimo ir tvirtinimo tvarka, nuostatos dėl ša...

ŽIŪRĖTI

Ilgalaikė keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais (taksi) sutartis

Sutarties pavyzdyje aptarta: keleivių ir lengvo bagažo vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais ...

ŽIŪRĖTI

Intrastato ataskaitų pildymo bei pateikimo paslaugų sutartis

Intrastatas – duomenų apie Lietuvos prekybą su ES valstybėmis surinkimo sistema. Intrastato ataskait...

ŽIŪRĖTI svg

Pretenzija dėl skolos sumokėjimo

Dokumentas teikiamas skolininkui, kuomet pastarasis delsia atsiskaityti su kreditoriumi. Pretenzijos...

ŽIŪRĖTI svg

Pretenzija dėl vėlavimo pristatyti krovinį

Dokumentas teikiamas vežėjui, kai krovinys nepristatomas suderintais (važtaraštyje, sutartyje ar kit...

ŽIŪRĖTI svg

Claim regarding delay in the cargo delivery

The document shall be submitted to the carrier when the cargo is not delivered within the agreed ter...

ŽIŪRĖTI svg

Претензия по поводу нарушения сроков доставки груза

Документ вручается перевозчику, если груз не доставляется в согласованные (в накладной, договоре или...

ŽIŪRĖTI svg

Pretenzija dėl sugadinto krovinio

Dokumentas teikiamas vežėjui, kuomet tarptautinio krovinio pervežimo metu sugadinamas gabenamas krov...

ŽIŪRĖTI svg

Claim regarding damaged cargo

The document shall be submitted to the carrier when the cargo or its part is damaged in the course o...

ŽIŪRĖTI svg

Претензия по поводу повреждения (порчи) груза

Документ вручается перевозчику, если в ходе международной автомобильной перевозки повреждается транс...

ŽIŪRĖTI svg

Pretenzija dėl dingusio krovinio

Dokumentas teikiamas vežėjui, kai tarptautinio krovinio pervežimo metu dingsta gabenamas krovinys ar...

ŽIŪRĖTI svg

Pareiškimas dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo (dėl galimos krovinio vagystės)

Dokumentas, teikiamas ikiteisminio tyrimo įstaigai, kuriuo pranešama apie galimai padarytą nusikalst...

ŽIŪRĖTI svg

Kaip tai veikia?

svg

Pasirenkate reikalingos srities sutartį

svg

Redaguojate ir įtraukiate norimus nuostatų variantus

svg

Užduodate klausimus teisininkams dėl sutarčių sudarymo, vykdymo, nutraukimo

svg

Atsisiunčiate sutartį Word arba PDF formatu

svg

Pasirašote kvalifikuotu parašu.

Autoriai

svg

Saugus SSL ryšys

Komunikacija vykdoma saugiu SSL ryšiu, užtikrinančiu, kad jokie vartotojo duomenys nebus matomi kitiems ar pavogti.

svg

Dviejų žingsnių autentifikavimo procesas

Vartotojas identifikuojamas (patvirtinamas) išsiunčiant jam unikalią nuorodą el. paštu, ir pakartotinai išsiunčiant saugų vienkartinį slaptažodį tekstiniu pranešimu į jo telefoną.

svg

Užšifruotas informacijos saugojimas

Slaptažodžiai ir patvirtinimo kodai saugomi tik užšifruoti, naudojant moderniausias technologijas, įskaitant bcrypt key derivation funkciją; duomenų apsaugai naudojamos vienakrypčio šifravimo funkcijos.

svg

Unikalus kodas kiekvienai sutarčiai

Sutartys gali būti peržiūrimos tinklalapyje tik naudojantis registruota paskyra ar suvedant unikalų kodą, gautą gavėjo el. paštu.