Užsakymas
Mokėjimo būdai
Tinkamos kortelės:
svg
svg
svg
Norėdami mokėti pavedimu pagal iš anksto gautą sąskaitą, spauskite PRENUMERUOTI. Gavę jūsų duomenis išsiųsime Sąskaitą.

Jei turite klausimų, susisiekime: tel. +370 5 252 6408,
252 6330, e.paštu [email protected]
Elektroninių mokėjimų paslaugos teikėjas - Kevin EU, UAB, įmonės kodas: 304777572, registracijos adresas: Lvivo g. 25-104, LT-09320, Vilnius, Lietuva, užregistruota Lietuvos juridinių asmenų registre. Kevin EU, UAB yra licencijuota mokėjimų įstaiga, licencijos numeris 36, licenciją, remdamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, išdavė Lietuvos bankas, įstaigos priežiūrą vykdo Lietuvos bankas.
svg
6 mėnesių

 be PVM

  • 60+ sutarčių šablonų
  • 10 klausimų teisininkams
  • 1 naudotojas
  • 10 kvalifikuotų parašų
Kaina be PVM 651,00 €
PVM, 21% 136,71 €
Iš viso:
787,71 €
svg
12 mėnesių

 be PVM

  • 60+ sutarčių šablonų
  • 10 klausimų teisininkams
  • 1 naudotojas
  • 10 kvalifikuotų parašų
Kaina be PVM 1086,00 €
PVM, 21% 228,06 €
Iš viso:
1314,06 €
svg
Sutarties įsigijimas

Norėdami įsigyti pasirinktą sutartį, susisiekite šiais kontaktais:

Претензия по поводу повреждения (порчи) груза

Parengė Advokatų kontora TRINITI JUREX

Документ вручается перевозчику, если в ходе международной автомобильной перевозки повреждается транспортируемый груз или его часть.

Согласно разъяснениям Верховного Суда Литвы, повреждением (порчей) груза признаются случаи ухудшения свойств груза, его физического состояния (качественный критерий), в результате которых снижается стоимость самого груза, но не уменьшается его количество, масса или объем. Повреждение (порча) груза может разделяться на наружное (с констатацией наружных дефектов, например, вмятин, коррозии) и внутреннее (возникшее под воздействием внешних факторов в процессе перевозки, например, при транспортировке продовольственных продуктов). Если в ходе перевозки был поврежден (испорчен) груз или его часть, возникает основание требовать от перевозчика возмещения убытков, понесенных вследствие повреждения (порчи) груза.

Претензия по поводу повреждения (порчи) груза
Autoriai: Advokatų kontora TRINITI JUREX