Privatumo politika

Galioja nuo 2020.05.28

Gerbiame savo klientų privatumą ir esame pasiryžę jį saugoti, teikdami personalizuotas paslaugas, ir sąžiningai bei teisėtai tvarkyti ir prižiūrėti Jūsų pateiktus duomenis. Mes įsipareigojame būti skaidrūs ir aiškiai pateikti informaciją apie tai, kokie Jūsų asmens duomenys tvarkomi, kokiais tikslais, kiek jie bus saugomi, teisinį duomenų tvarkymo pagrindą ir kitą reikalingą informaciją.

Ši privatumo politika nėra laikoma UAB „Verslo žinios“ susitarimu su Jumis dėl duomenų tvarkymo. Šia privatumo politika informuojame Jus apie pagrindinius asmens duomenų tvarkymo, Jūsų teisių įgyvendinimo principus. Papildoma informacija apie Jūsų duomenų tvarkymą gali būti pateikta mūsų paslaugų pirkimo-pardavimo, paslaugų teikimo ir kitose Jūsų sutartyse su „Verslo žiniomis“.

Šiame tinklalapyje dedamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines nėra šios Privatumo politikos objektas.

Mes galime savo nuožiūra keisti šią privatumo politiką. Atnaujinta Privatumo politika įsigalioja nuo jos paskelbimo svetainėje dienos.

Jei Jums kiltų klausimų, susijusių su šia tema, siųskite laišką el. paštu: [email protected].

Informacijos rinkimas

Informacija renkama vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Toliau pateiktą informaciją apie klientus renka UAB „Verslo žinios“ interneto svetainė sutartys.vz.lt.

Mes renkame duomenis apie savo klientus naudodamiesi:

 • telerinkodara ir registracijos formomis,
 • kai perkate mūsų prekes ar gaunate paslaugas,
 • jums pateikus duomenis apie save internetu ar kitu būdu,
 • viešai prieinamais šaltiniais.

Jūsų asmens duomenys, kurie gali būti renkami šios svetainės paslaugų prenumeravimo tikslu:

 • Vardas, pavardė,
 • Darbovietės duomenys,
 • Telefono numeris,
 • Elektroninio pašto adresas.

Papildomi asmens duomenys, kurie gali būti renkami geresnio paslaugos teikimo, Jūsų užklausų atsakymo tikslu:

 • IP adresas,
 • Naršymo istorija.

Šioje svetainėje mes taip pat naudojame slapukus ir renkame informaciją, kuri atskleidžia mūsų teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojama apsilankymų statistika. Daugiau apie tai sužinoti ir valdyti savo mūsų naudojamus slapuku galite puslapyje „Slapukų naudojimas“.

Asmens duomenų naudojimas

Mes naudojame Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

 • tvarkydami užsakymus, registraciją, užklausas, sutartis,
 • teikdami Jums personalizuotas paslaugas,
 • siųsdami Jums informaciją apie mūsų teikiamas paslaugas (jeigu Jūs sutinkate gauti tokią informaciją),
 • susisiekdami su Jumis dėl klausimų, kylančių paslaugos teikimo procese.

Mes taip pat naudojame agreguotus svetainės lankytojų duomenis (kad nebūtų galima identifikuoti konkretaus vartotojo):

 • klientų portretui apibūdinti,
 • atlikdami interneto svetainių auditą.

Kliento elektroninio pašto adresas ir telefonas tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu.

Jūsų pateikti asmens duomenys jokiomis aplinkybėmis nebus teikiami trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

 • jei yra Jūsų sutikimas Asmens duomenų atskleidimui,
 • Jūsų užklausų apdorojimo tikslu, perduodant užklausą ir susijusią informaciją partnerei advokatų kontorai, naudojantis Klausimų-atsakymų paslauga,
 • teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

Tiesioginė rinkodara

Stengiamės mūsų klientus pirmuosius informuoti apie juos galinčią sudominti informaciją: ypatingus „Verslo žinių“ pasiūlymus, naujienas ar paslaugas.

Jūsų mums suteiktas el. pašto adresas ar telefono numeris tiesioginės rinkodaros tikslais gali būti naudojamas remiantis Jūsų sutikimu užsakant „Verslo žinių“ paslaugas ir/ arba teisėto intereso pagrindu, ir tik tuo atveju, jei jūs nesate atsisakę gauti „Verslo žinių“ pasiūlymų.

Jūs galite bet kada išreikšti nesutikimą gauti „Verslo žinių“ pasiūlymus, pateikiant užsakymą el. paštu [email protected] arba savo paskyros tvarkymo puslapyje https://mano.vz.lt. Atsisakyti gauti „Verslo žinių“ pasiūlymus galite ir kiekvieno pasiūlymų el. laiško apačioje esančią nuorodą „Atsisakyti visų pasiūlymų“.

Atsisakydami gauti „Verslo žinių“ pasiūlymus Jūs neprivalote nurodyti nesutikimo motyvų.

Jums pasinaudojus bet kuriuo iš aukščiau išvardintų „Verslo žinių“ pasiūlymų atsysakymo būdu, pasiūlymų teikimas nutraukiamas tik jūsų aiškiai išvardintais el. pašto adresais ir/arba telefono numeriais.

Bet kuriuo metu Jūs turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, taip pat raštu prašyti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis.

Asmens duomenų saugojimo terminai

Jūsų asmeninę informaciją saugosime tiek, kiek to reikės šioje privatumo politikoje nurodytiems tikslams įgyvendinti. Paslaugų prenumeratos ir tiesioginės rinkodaros tikslu duomenys saugomi ne ilgiau nei 3 metus, nebent prenumeratos laikotarpis trunka ilgiau arba įstatymų būtų nustatytas ar leidžiamas ilgesnis saugojimo laikotarpis.

Jūsų išsaugoti sutarčių duomenys saugomi visu paslaugos teikimo metu ir sunaikinami praėjus 2 mėnesiams nuo paslaugos prenumeratos pabaigos.

Nepaisant aukščiau nurodytų informacijos saugojimo terminų, jūsų asmens duomenis mes turime teisę laikyti serveryje tiek, kiek tai būtina, jeigu jūsų pateiktais duomenimis buvo (i) pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar (ii) buvo įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, (iii) jeigu mes esame gavę skundų, susijusių su atitinkamu klientu, ar jeigu mes esame pastebėjęs atitinkamo kliento padarytus Taisyklių pažeidimus ar (iv) esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti asmens duomenis. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.

Jūsų teisės

Jūs turite teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis, pateikę tapatybę patvirtinantį dokumentą (tapatybei patvirtinti turi būti pateiktas Lietuvos Respublikos piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas). Siekdami sužinoti, kokius jūsų Asmens duomenis surinkome ar gavome ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus, arba ar visi jūsų Asmens duomenys yra išsamūs ir teisingi, turite iš anksto kreiptis į mus iš to elektroniniu pašto adreso, kurį buvote mums pateikę. Gavę tokį jūsų paklausimą, atsakysime, ar su jumis susiję Asmens duomenys yra tvarkomi ir pateiksime prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo kreipimosi gavimo dienos. Pagal šį punktą neatlygintinai duomenys teikiami vieną kartą per kalendorinius metus.

Jūs taip pat turite teisę:

 • prašyti ištaisyti jūsų asmens duomenis, kai jie yra netikslūs ir/arba nepilni;
 • prašyti apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą tol, kol mes patikrinsime šių duomenų tikslumą. Tokiu atveju, asmens duomenų tvarkymo apribojimo laikotarpiu jūs neturėsite galimybės įsigyti mūsų prekių ir/ar paslaugų;
 • pateikę mums prašymą raštu, elektroniniu paštu ar telefonu, nesutikti su jūsų asmens duomenų tvarkymu ir reikalauti panaikinti Paskyrą arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai asmens duomenys tvarkomi nesilaikant asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų, išskyrus šioje Privatumo politikoje numatytus atvejus,
 • iš karto išreikšdami savo nesutikimą arba pateikti vėlesnį pranešimą nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais ankstesniame skyriuje nurodytais būdais.

Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, jūs turi pateikti mums raštu vienu iš šių būdų:

 • įteikiant tokį prašymą ar nurodymą UAB „Verslo žinios“ tiesiogiai adresu J. Jasinskio g. 16A, LT-03163 Vilnius,
 • išsiunčiant tokį prašymą ar nurodymą elektroninio pašto adresu [email protected] iš mums anksčiau pateikto savo elektroninio pašto adreso.

Gavę tokį jūsų prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus ar atsisakysime juos atlikti. Jūsų prašymu atsakymas bus pateiktas raštu.

Jeigu manote, kad tai, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, neatitinka galiojančių teisės aktų, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt).

Saugumo politika

UAB „Verslo žinios“ yra įdiegusi reikiamą įrangą, kuri turi užtikrinti vartotojų duomenų saugumą nuo nesankcionuoto įsilaužimo ar panaudojimo, pakeitimo, neteisėto ar atsitiktinio sunaikinimo. Serverių priežiūrą vykdo sertifikuoti UAB „Blue Bridge Bond“ specialistai. Daugiau https://www.bluebridge.lt/bond/paslaugos/it-prieziura/.