Autorinės teisės

© Verslo žinios

„VŽ Sutartys“ yra paslaugos teikėjui ar tretiesiems asmenims nuosavybės teise priklausančios ar intelektinės nuosavybės saugomos informacijos. Preziumuojama, kad visos autorių teisės į „VŽ Sutartys“ esančią informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant visais jame esančiais dokumentais, tekstais, atvaizdais, grafika ir kodais, priklauso paslaugos teikėjui, išskyrus informaciją, negalinčią būti autorių teisių objektu.

Jokie „VŽ Sutartys“ esantys prekių ženklai negali būti naudojami ar atgaminami be išankstinio rašytinio paslaugos teikėjo ar asmens, kuriam priklauso tie ženklai, sutikimo.

Leidžiama kopijuoti ir spausdinti „VŽ Sutartys“ prieinamus tekstinius duomenis asmeniniais ar profesiniais tikslais (išskyrus duomenis, kurie priklauso tretiesiems asmenims ir tai yra aiškiai nurodyta) tik nepažeidžiant autorių ar duomenų bazės gamintojo teisių. Dalies ar visos „VŽ Sutartys“ esančios informacijos atgaminimas bet kokia forma, įskaitant pritaikymą, bet kokio išvestinio produkto sukūrimas remiantis „VŽ Sutartys“ ar jame esančia informacija, įtraukimas į kitus tinklapius, elektroninės paieškos sistemas ar kitų panašaus pobūdžio veiksmų atlikimas, be paslaugos Teikėjo išankstinio raštiško sutikimo, yra draudžiamas.

Jei kiltų abejonių dėl „VŽ Sutartys“ duomenų naudojimo, klausimus galima siųsti e. paštu [email protected] arba šiuo adresu UAB „Verslo žinios“, J. Jasinskio g. 16A, 03163 Vilnius.