Atlygintinų paslaugų sutartis
Nauja

Pateikiama atlygintinų paslaugų teikimo forma gali būti naudojama susitariant dėl įvairių nematerialaus pobūdžio (intelektinių) ir kitokių atlygintinų paslaugų teikimo, išskyrus vartojimo paslaugas. Jeigu susitariančių šalių tikslas yra būtent konkretaus materialaus objekto sukūrimas, tokiu atveju patartina sudaryti pirkimo pardavimo arba rangos sutartį.

Nematerialaus pobūdžio paslaugomis paprastai laikomos audito, konsultavimo, teisinės, architektūros, projektavimo, aptarnavimo, priežiūros, apsaugos, informacijos teikimo, turizmo, reklamos, veterinarijos, asmens sveikatos priežiūros, marketingo, tarpininkavimo, klientų paieškos, įvaizdžio kūrimo ir pan. Kiekvienu atveju šalys susitaria dėl tam tikrų veiksmų, kuriuos privalo atlikti paslaugų teikėjas, nesusitariant dėl konkretaus objekto, kuris turi būti sukuriamas.

Atlygintinų paslaugų sutartis suteikią teisę šalims susitarti dėl fiksuoto arba mėnesinio / valandinio paslaugų teikimo įkainio, todėl šalys priklausomai nuo teikiamų paslaugų pobūdžio, apimties, dažnumo ir kitų aplinkybių turėtų susitarti dėl mokesčio už teikiamas atlygintinas paslaugas formos.

Atlygintinų paslaugų sutartis
Atnaujinta: 2021-03-16
Nepalaikoma naršyklė
Palaikomos naršyklės

Jūsų dabartinė naršyklė negali atvaizduoti „VŽ Sutartys“ portalo.
Naudokite vieną iš pavaizduotų naršyklių.