Užsakymas
Mokėjimo būdai
Tinkamos kortelės:
svg
svg
svg
Norėdami mokėti pavedimu pagal iš anksto gautą sąskaitą, spauskite PRENUMERUOTI. Gavę jūsų duomenis išsiųsime Sąskaitą.

Jei turite klausimų, susisiekime: tel. +370 5 252 6408,
252 6330, e.paštu [email protected]
Elektroninių mokėjimų paslaugos teikėjas - Kevin EU, UAB, įmonės kodas: 304777572, registracijos adresas: Lvivo g. 25-104, LT-09320, Vilnius, Lietuva, užregistruota Lietuvos juridinių asmenų registre. Kevin EU, UAB yra licencijuota mokėjimų įstaiga, licencijos numeris 36, licenciją, remdamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, išdavė Lietuvos bankas, įstaigos priežiūrą vykdo Lietuvos bankas.
svg
6 mėnesių

 be PVM

  • 60+ sutarčių šablonų
  • 10 klausimų teisininkams
  • 1 naudotojas
  • 10 kvalifikuotų parašų
Kaina be PVM 651,00 €
PVM, 21% 136,71 €
Iš viso:
787,71 €
svg
12 mėnesių

 be PVM

  • 60+ sutarčių šablonų
  • 10 klausimų teisininkams
  • 1 naudotojas
  • 10 kvalifikuotų parašų
Kaina be PVM 1086,00 €
PVM, 21% 228,06 €
Iš viso:
1314,06 €
svg
Sutarties įsigijimas

Norėdami įsigyti pasirinktą sutartį, susisiekite šiais kontaktais:

Darbo apmokėjimo sistema

Parengė Advokatų kontora TRINITI JUREX

Darbo apmokėjimo sistemoje nurodoma: darbuotojų kategorijos pagal pareigybes ir kvalifikaciją, kiekvienos kategorijos apmokėjimo formos bei minimalūs ir maksimalūs darbo užmokesčio dydžiai, papildomo apmokėjimo (priedų, priemokų ir premijų) skyrimo pagrindai ir tvarka, DU indeksavimo tvarka, minimalusis DU, taikomas darbovietėje, DU mokėjimo terminai ir tvarka, darbo apmokėjimo sistemos peržiūrėjimo ir keitimo tvarka, darbuotojų supažindinimo su darbo apmokėjimo sistema tvarka.

Susiję dokumentai:
["Priedas Nr. 1: atskirų darbuotojų grupių bazinio darbo užmokesčio skalės"]
["Priedas Nr. 2: bazinio darbo užmokesčio dydžių intervalai pagal pareigybių vertinimą"]
["Priedas Nr. 3: darbo vietos (pareigybės) vertinimo kortelė"]
["Priedas Nr. 4: pareigybių vertinimo veiksnių lygiai"]
["Priedas Nr. 5: darbo užmokestis ir apmokėjimo sąlygos"]
Darbo apmokėjimo sistema
Autoriai: Advokatų kontora TRINITI JUREX
Atnaujinta: 2021-03-16