Nepalaikoma naršyklė
Palaikomos naršyklės

Jūsų dabartinė naršyklė negali atvaizduoti „VŽ Sutartys“ portalo.
Naudokite vieną iš pavaizduotų naršyklių.

Užsakymas
svg
Registruokitės ir išbandykite sutarčių vedlį nemokamai

Galėsite pdf formatu atsisiųsti naujausią teisinį reguliavimą atitinkančią profesionalių teisininkų parengtą Darbo sutartį.

Pildydami pasirinkite jums aktualias nuostatas dėl:

  • darbo ir poilsio laiko režimo,
  • nuotolinio darbo,
  • konfidencialios informacijos apsaugos,
  • darbdavio patirtų mokymosi išlaidų atlyginimo
  • interesų konflikto, intelektinės nuosavybės ir kt.

Darbo sutartis
Demo

Išsamus darbo sutarties šablonas. Pateikiami įvairūs darbo ir poilsio laiko režimo variantai, nuostatos dėl nuotolinio darbo, konfidencialios informacijos apsaugos, darbdavio patirtų mokymosi išlaidų atlyginimo, interesų konflikto, intelektinės nuosavybės ir kt.

Darbo sutartis laikoma sudaryta, kai susitarta dėl būtinųjų sutarties sąlygų – darbo funkcijos, darbovietės, darbo apmokėjimo tvarkos. Be būtinųjų sąlygų, į sutartį gali būti įtraukiamos ir papildomos – dėl papildomo darbo, išbandymo, mokymo išlaidų atlyginimo, nekonkuravimo, konfidencialios informacijos apsaugos, ne viso darbo laiko ir kt.

Darbo sutartis
Autoriai: Advokatų kontora TRINITI JUREX
Atnaujinta: 2021-03-01

Ką svarbu žinoti apie sutartį

Darbo užmokestis
Darbo laikas
Nuotolinis darbas
Budėjimas
Mokymosi išlaidų atlyginimas
Konfidenciali informacija