Užsakymas
Mokėjimo būdai
Tinkamos kortelės:
svg
svg
svg
Norėdami mokėti pavedimu pagal iš anksto gautą sąskaitą, spauskite PRENUMERUOTI. Gavę jūsų duomenis išsiųsime Sąskaitą.

Jei turite klausimų, susisiekime: tel. +370 5 252 6408,
252 6330, e.paštu [email protected]
Elektroninių mokėjimų paslaugos teikėjas - Kevin EU, UAB, įmonės kodas: 304777572, registracijos adresas: Lvivo g. 25-104, LT-09320, Vilnius, Lietuva, užregistruota Lietuvos juridinių asmenų registre. Kevin EU, UAB yra licencijuota mokėjimų įstaiga, licencijos numeris 36, licenciją, remdamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, išdavė Lietuvos bankas, įstaigos priežiūrą vykdo Lietuvos bankas.
svg
6 mėnesių

 be PVM

 • 60+ sutarčių šablonų
 • 10 klausimų teisininkams
 • 1 naudotojas
 • 10 kvalifikuotų parašų
Kaina be PVM 651,00 €
PVM, 21% 136,71 €
Iš viso:
787,71 €
svg
12 mėnesių

 be PVM

 • 60+ sutarčių šablonų
 • 10 klausimų teisininkams
 • 1 naudotojas
 • 10 kvalifikuotų parašų
Kaina be PVM 1086,00 €
PVM, 21% 228,06 €
Iš viso:
1314,06 €
svg
Sutarties įsigijimas

Norėdami įsigyti pasirinktą sutartį, susisiekite šiais kontaktais:

Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutartis | LT, EN, RU kalbomis

Parengė Advokatų kontora TRINITI JUREX

Išsami tarptautinio krovinių vežimo sutartis, kurios pagrindu teikiami užsakymai.

Be teisės aktuose nustatytų privalomų reikalavimų, sutarties pavyzdyje plačiau detalizuojama:

 • vežėjo atsakomybė už transporto priemonės nepateikimą, padarytą žalą krovinio pakrovimo (iškrovimo) metu;
 • užsakymų pateikimo tvarka (pridedama pavyzdinė užsakymo forma);
 • netesybų sistema.
Susiję dokumentai:
Užsakymo forma
Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutartis | LT, EN, RU kalbomis
Autoriai: Advokatų kontora TRINITI JUREX
Atnaujinta: 2021-03-16

Ką svarbu žinoti apie sutartį

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys tarptautinį krovinių vežimą keliais
 • Vienas iš svarbiausių teisės aktų, reglamentuojančių tarptautinį krovinių pervežimą keliais, yra Ženevos 1956 m. Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija (CMR konvencija). Be CMR konvencijos, tarptautinius krovinių pervežimus keliais reglamentuoja tarpvalstybiniai dvišaliai susitarimai. Sudarant krovinių pervežimo sutartį taip pat reikia vadovautis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (CK), Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksu (KTK), Krovinių tarptautinių vežimų kelių transportu taisyklėmis.
 • Lietuvos Respublika yra ratifikavusi 1990 m. Laikinojo įvežimo konvenciją (Stambulo konvenciją), kuria siekiama nustatyti vienodas laikinojo įvežimo sąlygas, supaprastinti ir suderinti muitinės procedūras. 1999 m. balandžio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 454 nustatyta ATA knygelių (tarptautinio tam tikrų prekių laikinojo įvežimo dokumentas, atstojantis muitinės deklaraciją) išdavimo tvarka.
 • Pervežant pavojingus krovinius taikoma ir 1957 m. Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR).
 • Kai tarptautiniai pervežimai vykdomi su TIR-CARNET dokumentais, taip pat reikia vadovautis 1957 m. Muitinės konvencija dėl tarptautinio krovinių vežimo su TIR knygelėmis. 
 • Vežant greitai gendančius maisto produktus taikytinas 1970 m. susitarimas dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialių transporto priemonių.
 • Krovinių pervežimuose gali būti vartojami ir tarptautiniai prekybos terminai (INCOTERMS), kurie yra aiškinami pagal Tarptautinių prekybos rūmų parengtas oficialias prekybos terminų aiškinimo taisykles – INCOTERMS.
CMR konvencijos taikymas vežimo sutarčiai
Sutarties šalys
Vežimo sutarties sudarymas ir forma
Važtaraščio forma ir turinys
Pagrindinės šalių teisės ir pareigos
Netesybos (baudos, delspinigiai)
Vežėjo atsakomybė
Vežėjo atleidimas nuo atsakomybės
Vežėjo atsakomybės dydis
Pretenzijų pateikimas
Taikytina teisė ir ginčų sprendimas