Užsakymas
Mokėjimo būdai
Tinkamos kortelės:
svg
svg
svg
Norėdami mokėti pavedimu pagal iš anksto gautą sąskaitą, spauskite PRENUMERUOTI. Gavę jūsų duomenis išsiųsime Sąskaitą.

Jei turite klausimų, susisiekime: tel. +370 5 252 6408,
252 6330, e.paštu [email protected]
Elektroninių mokėjimų paslaugos teikėjas - Kevin EU, UAB, įmonės kodas: 304777572, registracijos adresas: Lvivo g. 25-104, LT-09320, Vilnius, Lietuva, užregistruota Lietuvos juridinių asmenų registre. Kevin EU, UAB yra licencijuota mokėjimų įstaiga, licencijos numeris 36, licenciją, remdamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, išdavė Lietuvos bankas, įstaigos priežiūrą vykdo Lietuvos bankas.
svg
6 mėnesių

 be PVM

  • 60+ sutarčių šablonų
  • 10 klausimų teisininkams
  • 1 naudotojas
  • 10 kvalifikuotų parašų
Kaina be PVM 651,00 €
PVM, 21% 136,71 €
Iš viso:
787,71 €
svg
12 mėnesių

 be PVM

  • 60+ sutarčių šablonų
  • 10 klausimų teisininkams
  • 1 naudotojas
  • 10 kvalifikuotų parašų
Kaina be PVM 1086,00 €
PVM, 21% 228,06 €
Iš viso:
1314,06 €
svg
Sutarties įsigijimas

Norėdami įsigyti pasirinktą sutartį, susisiekite šiais kontaktais:

Договор международной грузоперевозки

Parengė Advokatų kontora TRINITI JUREX

Подробный договор международной грузоперевозки, на основании которого подаются заказы. Предусмотрена система неустоек. Прилагается типовая форма заказа.

Одним из главных правовых актов, регламентирующих международные автомобильные грузоперевозки, является Женевская конвенция о договоре международной перевозки грузов автомобильным транспортом (Конвенция CMR). Положения Конвенции CMR регламентируют заключение и исполнение договора грузоперевозки; содержание накладной; ответственность перевозчика; порядок предъявления рекламаций, претензий и исков в связи с международными грузоперевозками; исковая давность; предписания в связи с грузоперевозками, которые осуществляются несколькими перевозчиками, и др. Такие вопросы как ответственность перевозчика за неподачу транспортного средства, ущерб, причиненный во время погрузки (выгрузки) груза, порядок подачи заказов и проч. должны решаться в соответствии с национальными правовыми актами. Эти вопросы мы рекомендуем оговорить в договоре грузоперевозки.

Договор международной грузоперевозки
Autoriai: Advokatų kontora TRINITI JUREX