Užsakymas
Mokėjimo būdai
Tinkamos kortelės:
svg
svg
svg
Norėdami mokėti pavedimu pagal iš anksto gautą sąskaitą, spauskite PRENUMERUOTI. Gavę jūsų duomenis išsiųsime Sąskaitą.

Jei turite klausimų, susisiekime: tel. +370 5 252 6408,
252 6330, e.paštu [email protected]
Elektroninių mokėjimų paslaugos teikėjas - Kevin EU, UAB, įmonės kodas: 304777572, registracijos adresas: Lvivo g. 25-104, LT-09320, Vilnius, Lietuva, užregistruota Lietuvos juridinių asmenų registre. Kevin EU, UAB yra licencijuota mokėjimų įstaiga, licencijos numeris 36, licenciją, remdamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, išdavė Lietuvos bankas, įstaigos priežiūrą vykdo Lietuvos bankas.
svg
6 mėnesių

 be PVM

  • 60+ sutarčių šablonų
  • 10 klausimų teisininkams
  • 1 naudotojas
  • 10 kvalifikuotų parašų
Kaina be PVM 651,00 €
PVM, 21% 136,71 €
Iš viso:
787,71 €
svg
12 mėnesių

 be PVM

  • 60+ sutarčių šablonų
  • 10 klausimų teisininkams
  • 1 naudotojas
  • 10 kvalifikuotų parašų
Kaina be PVM 1086,00 €
PVM, 21% 228,06 €
Iš viso:
1314,06 €
svg
Sutarties įsigijimas

Norėdami įsigyti pasirinktą sutartį, susisiekite šiais kontaktais:

Konsultavimo paslaugų sutartis

Parengė

Konsultavimo paslaugų sutartimi šalys paprastai susitaria dėl mokesčių, ekonominių, komercinių-ūkinių, finansinių, tam tikros srities specialisto ar kitokių konsultacijų, nuomonių bei patarimų pateikimo. Ši sutartis gali būti vykdoma įvairiais būdais apimančiais išvadų konkrečiais mokesčių klausimais pateikimą, bendrovės veiklos tyrimų atlikimą kartu pateikiant rekomendacijas, specialisto išvadų, nuomonių, vertinimų pateikimą, atsakymus į klausimus ir pan.

Sudarant konsultavimo paslaugų sutartis šalims būtina skirti pakankamai dėmesio sutarties sąlygų aptarimui ir aiškiai nurodyti sutartyje paslaugas dėl kurių teikimo šalys susitaria , t.y. išvardinti būtent kokias paslaugas viena šalis teiks kitai pagal konsultavimo paslaugų sutartį. Siekiant susitarti dėl vienos šalies kitai šaliai pateikiamos informacijos apibrėžimo, sėkmingo pateikiamos informacijos apsaugos įgyvendinimo konsultavimo paslaugų sutarties šalys papildomai gali pasirašyti konfidencialumo susitarimą.

Kadangi konsultavimo paslaugų gavėjui neretai sunku įvertinti konsultavimo paslaugų kainas bei apimtis prieš paslaugų teikimą (pvz. sunku nustatyti tikrinamų įmonės dokumentų kiekį bei kitos informacijos įvertinimą), konsultavimo paslaugų sutarties šalims patartina susitarti dėl fiksuotos paslaugų kainos prieš konkrečių paslaugų teikimą, į kainą įskaičiuojant visas su konsultavimo paslaugomis susijusias išlaidas, taip pat suderinti vykdymo metu atsiradusius galimus kainos pasikeitimus. Žinoma, šalys gali sudaryti sutartį, nurodant konkrečią konsultavimo kainą, o jeigu paslauga tęstinė – konsultavimo paslaugos valandos / mėnesio kainą ar pan.

Konsultavimo paslaugų sutartis
Atnaujinta: 2021-03-16