Atsiskaitymas už pervežimo paslaugas: ką privalu žinoti norint nelikti be atlygio arba nesumokėti daugiau?

Artūras Vaišvila

Advokatų kontora TRINITI JUREX | Asocijuotas partneris, advokatas

Tarptautinis krovinių pervežimas – puiki terpė klestėti nesąžiningiems skolininkams neretai dargi tampanti tikru kovos lauku. Nugabenę krovinį ir įvykdę savo įsipareigojimus, vežėjai dažnu atveju turi ilgai ir nuobodžiai užsakovų reikalauti sumokėti atlyginimą už pervežimą, o galiausiai mano, kad vienintelis efektyvus būdas priversti skolininką susimokėti yra kreiptis į teismą. Tačiau tikrai ne kiekvienas susimąsto, kad kreipimasis į teismą ne visuomet atneša norimą rezultatą. Pasitaiko, kai kreipęsis į teismą vežėjas moka už advokatų, vertėjų paslaugas, teismo mokesčius, teisminis procesas trunka keletą metų, o kai pagaliau yra gaunamas galutinis teismo sprendimas ir yra kreipiamasi į antstolius dėl jo vykdymo, išaiškėja, kad skolininkas neturi jokio turto, iš kurio būtų galima išieškoti skolą. Tokiu atveju, vežėjas ne tik neatgauna savo skolos, bet dar ir patiria papildomų išlaidų skolos išieškojimui.

Taigi, ką reikėtų žinoti pervežimo dalyviams, norintiems gauti savo užmokestį bei apsisaugoti nuo papildomų nuostolių? 

  1. Patikrinkite užsakymą pateikusį asmenį (įmonę). Visais atvejais patariame, jog dar prieš pradedant bendradarbiavimą su užsakovu būtina patikrinti, ar tokia įmonė iš tikrųjų egzistuoja, kokia yra jos finansinė padėtis, teisinis statusas. Už atitinkamą atlygį galima gauti informaciją iš Lietuvos valstybės registrų (www.registrucentras.lt), privačių kreditingumo vertinimo portalų (www.creditinfo.lt; www.cr.lt; www.coface.lt). Sužinoti, ar įmonei nėra iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla, galima nemokamai Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos interneto svetainėje (www.avnt.lt). Su užsakovo atžvilgiu priimtais teismų sprendimais galima susipažinti http://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska. Verta pasidomėti ir įmonės darbuotojų skaičiaus kaita bei įmonės skolomis valstybės biudžetui – šią informaciją galima nemokamai rasti portale www.rekvizitai.lt. Taip pat praverstų peržiūrėti ir kitų su šia bendrove dirbančių ar dirbusių asmenų komentarus www.cargo.lt, www.trans.eu ar kitose interneto svetainėse.
  2. Tinkamai įforminkite sutartį (užsakymą) ir aiškiai sutarkite dėl frachto. Kai vežėjas iš viso nesudaro rašytinės sutarties su užsakovu, gali būti sudėtinga įrodyti sutarties sąlygas (apmokėjimo terminus, frachto sumą ir kitas sąlygas, kurios paprastai nenurodomos važtaraštyje), todėl sutartį (užsakymą) rekomenduotina sudaryti raštu. Sudarant sutartį (užsakymą) svarbu, kad ši sutartis (užsakymas), o taip pat bet kokie jos pataisymai / papildymai būtų pasirašyti abiejų šalių (užsakovas, norėdamas išvengti frachto mokėjimo, gali teigti, kad nepasirašymas sutarties reiškia, jog jis nesutiko su sutartyje nurodyta kaina). Sutartyje būtina tiksliai įvardinti, ar nurodomas užmokestis yra  atlygis, kuris apima visus vežėjo pagal sutartį atliekamus veiksmus (pvz., dokumentų įforminimą, krovinio pakrovimą, iškrovimą – jei dėl to susitarta), ar tik pačią vežimo paslaugą; ar į užmokestį yra įskaičiuotas sutartas užmokesčio už vežimą priedas (už deklaruotą / papildomą krovinio vertę), kaip bus apmokamos ir ar apskritai apmokamos papildomos vežėjo išlaidos, pvz., už nuvažiuotus papildomus kilometrus, kadangi atsiradus būtinybei keisti maršrutą, užsakovas gali atsisakyti atlyginti išlaidas (ar jų dalį), patirtas už papildomai nuvažiuotą atstumą.
  3. Sutartyje (užsakyme) aiškiai aptarkite atsiskaitymo sąlygas. Sutartyje būtina aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyti atsiskaitymo terminą (terminas gali būti įvardintas konkrečia data, dienomis, savaitėmis, mėnesiais arba įvykiu (pvz., kitą dieną po važtaraščio gavimo)). Rekomenduotina vengti sąlygų, numatančių atsiskaitymą po tam tikrų dokumentų originalo ir dar tam tikro jų kiekio gavimo, pvz. po 3 egz. CMR originalų gavimo. Kita vertus, nors tai ir labai nepopuliaru pervežimo santykiuose, tačiau visada galima tartis dėl dalies frachto sumokėjimo avansu ir / ar frachto sumokėjimo dalimis: pvz., pirma dalis – avansu, antra dalis – po krovinio pasikrovimo, trečia – krovinio pristatymo dieną, ketvirta – per sutartą terminą po krovinio pristatymo.
  4. Sutartyje (užsakyme) įtvirtinkite nuostatas, skatinančias laiku ir tinkamai atsiskaityti. Siekiant paskatinti kitą šalį laiku ir tinkamai atsiskaityti, sutartyje pravartu numatyti ir netesybas (baudos, delspinigiai) už vėlavimą atsiskaityti, kadangi šios galioja tik tada, jei dėl jų susitarta raštu.
  5. Tinkamai vykdykite įsipareigojimus užsakovui. Pasitaiko atvejų, kai dėl vežėjo klaidos krovinys pristatomas ne tam gavėjui, kuris nurodytas sutartyje ir (arba) CMR važtaraštyje. Taip pat praktikoje pasitaiko situacijų, kai krovinys yra perkraunamas ir jo perkrovimo metu jis yra sugadinamas arba paliekamas nesaugomoje aikštelėje tokiu būdu leidžiant įvykti krovinio vagystei.  Šiais ir panašiais atvejais užsakovas, greičiausiai, atsisakys mokėti frachtą, o jeigu jis jau sumokėtas, pareikalaus grąžinti. Esant šioms situacijoms užsakovas taip pat gali reikalauti ir nuostolių atlyginimo.
  6. Pasinaudokite ikiteisminiu skolos išieškojimu. Jei jau nutiko taip, kad užsakovas neatsiskaito, patariame neskubėti kreiptis į teismą. Ikiteisminis skolos išieškojimas yra pigiausias ir greičiausias būdas iš skolininko atgauti lėšas. Ikiteisminiu skolos išieškojimu siekiama, kad skolininkas prievolę įvykdytų gera valia, o kreditorius nepatirtų papildomų bylinėjimosi išlaidų (žyminio mokesčio, išlaidų už atstovavimą teisme ir kt.) ar dar didesnių nuostolių paaiškėjus, kad skolininkas yra nemokus. Ikiteisminis išieškojimo procesas paprastai pradedamas paprastu skambučiu arba pretenzija, raginant atsiskaityti bei informuojant apie neatsiskaitymo pasekmes. Dažnai pakanka tokio skambučio ar pretenzijos ir  užsakovas nusprendžia jei ne atsiskaityti su vežėju, tai bent jau ieškoti alternatyvų (derantis gali būti pasiektas susitarimas dėl skolos mokėjimo dalimis, taip pat yra galima sudaryti taikos sutartį, kurią galima pateikti tvirtinti teismui, skolos gražinimas taip pat gali būti užtikrinamas ir vekseliu arba skolininkui priklausančio turto įkeitimu, o taip pat laidavimu). 
  7. Apsvarstykite galimybę inicijuoti nemokumo procesą. Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojęs Juridinių asmenų nemokumo įstatymas įtvirtina privalomą neteisminį nemokumo klausimo sprendimą. Kreditorius, siekdamas inicijuoti nemokumo procesą, privalo pasiūlyti kitai šaliai sudaryti susitarimą dėl pagalbos (pavyzdžiui, atidėti prievolės įvykdymo terminą, atsisakyti visos ar dalies prievolės, pakeisti prievolę kita prievole ir kt.) arba inicijuoti kreditorių susirinkimą dėl bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka. Su pareiškimu dėl bankroto arba restruktūrizavimo bylos skolininkui iškėlimo kreditoriui galima kreiptis tik tuomet, jei per nustatytą terminą įmonei ir kreditoriui nepavyko sudaryti susitarimo dėl pagalbos arba nebuvo priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka. Paprastai skolininkams bankroto byla atrodo žymiai grėsmingiau nei įprasta byla dėl skolos priteisimo, todėl gavę pranešimą dėl nemokumo proceso inicijavimo pastarieji gana greitai atsiskaito. Jei vis tik skolininkas neatsiskaito ir yra rimtai svarstoma galimybė teismui teikti pareiškimą dėl nemokumo bylos iškėlimo, reikėtų įsitikinti, ar skolininko finansinė padėtis tikrai yra prasta. To nepadarius ir kreipusis į teismą dėl nemokumo bylos iškėlimo skolininkui yra rizika patirti nuostolių, susijusių su kreipimųsi į teismą – teismui atsisakius iškelti nemokumo bylą skolininkui, sumokėtas 500 EUR žyminis mokestis nėra grąžinamas pareiškėjui.  Teismui patenkinus pareiškimą ir skolininkui iškėlus bankroto ar restruktūrizavimo bylą, atsiskaitymais su kreditoriais vyksta įstatymo nustatyta tvarka. Svarbu atminti, kad bankroto bylos skolininkui iškėlimas nėra pabaiga. Bankrutuojančios įmonės kreditoriui įstatymai suteikia teisę tiek ginčyti juridinio asmens sudarytus sandorius, tiek kreiptis į teismą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu. Teismui pripažinus įmonės bankrotą tyčiniu, kreditoriui atveriamas kelias prisiteisti žalos atlyginimą iš bankrutuojančios įmonės vadovo ar akcininkų.
  8. Apsvarstykite galimybę sulaikyti užsakovo krovinį. Šią priemonę paprastai naudoja tie vežėjai, kurie atlieka nemažai pervežimų tam pačiam užsakovui, kai užsakovas vengia atsiskaityti už anksčiau suteiktas sutartis. Tam tikrais atvejais (kai krovinys užsakovui yra labai svarbus) tokia priemonė gali būti veiksminga, tačiau labai dažnai teismai šiuos veiksmus pripažįsta kaip neproporcingus ir neteisėtus. Todėl, nusprendus taikyti šią priemonę, reikėtų kruopščiai įvertinti, kokias neigiamas pasekmes krovinio sulaikymas sukels užsakovui, ar tos neigiamos pasekmės nebus neproporcingai didelės. Taip pat nereikėtų šios priemonės taikyti, kai gabenamas greitai gendantis krovinys arba krovinys, kurio saugojimui keliamos specifinės sąlygos, kurių vežėjas negali užtikrinti. Be to, svarbu prisiminti, kad sulaikyto krovinio saugojimo išlaidos tenka būtent vežėjui. Reikėtų nepamiršti ir to, kad jeigu bus pripažinta, jog krovinio sulaikymas buvo neproporcingas ir (ar) neteisėtas, užsakovas gali pareikalauti iš vežėjo jo patirtų nuostolių atlyginimo.
  9. Naudokitės teisminiu skolos išieškojimu. Abipusėmis derybomis šalims nepavykus pasiekti kompromiso, tačiau žinant, kad skolininko finansinė padėtis yra gera, galima dėl skolos priteisimo kreiptis į teismą. Kreipiantis į teismą dėl skolos priteisimo, kartu galima prašyti teismo taikyti skolininkui laikinąsias apsaugos priemones, pavyzdžiui, prašyti areštuoti skolininko turtą bei banko sąskaitoje laikomas lėšas (reikalavimo sumos apimtyje). Vadovaujantis naujausia Lietuvos teismų praktika, prašant teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra būtina pateikti teismui konkrečius duomenis arba įrodymus apie skolininko nesąžiningą elgesį (tiek iki bylos iškėlimo, tiek ir jos nagrinėjimo metu), apie jo atliktus, atliekamus ar siekiamus atlikti veiksmus, turint tikslą išvengti to asmens naudai priimto teismo sprendimo įvykdymo. Pavyzdžiui, galima būtų pateikti įrodymus, kad skolininkas jau turėdamas finansinių sunkumų toliau sistemingai sudarinėjo sutartis su kitomis įmonėmis, prisiėmė naujus finansinius įsipareigojimus, atsiskaitinėjo su kitais kreditoriais ir kt.
  10. Nepraleiskite senaties termino. Svarbu atminti, kad reikalauti sumokėti atlyginimą už atliktą pervežimą vežėjai turi sąlyginai trumpą laiko tarpą. Bendru atveju faktinis reikalavimo atsiskaityti už atliktą pervežimą terminas yra 1 metai ir 3 mėnesiai (skaičiuojant nuo sutarties ar užsakymo pasirašymo). Tyčinio neatsiskaitymo (sąmoningo vengimo atsiskaityti) atveju teisė reikalauti atsiskaityti už atliktą pervežimą galioja net 3 metus. Kaip sąmoningas vengimas atsiskaityti gali būti vertinamos tokios aplinkybės, kaip kad: užsakovas, gavęs visus dokumentus, žinojo, jog vežėjas įvykdė savo įsipareigojimus, t. y. laiku ir tinkamai pristatė krovinį į sutartyje sulygtą vietą; užsakovas žinojo apie savo prievolę ir jos dydį, ją pripažino pasirašydamas su vežėju tarpusavio skolų suderinimo aktą ir neginčijo; užsakovas, būdamas verslininku, suprato, kad privalo atsiskaityti su vežėju už jo suteiktas krovinio pervežimo pagal ginčo sutartį paslaugas, tačiau laiku su vežėju neatsiskaitė ir pan.

Vertinant galimybes kreiptis į teismą taip pat derėtų pasitikrinti, ar senaties terminas kreiptis į teismą nebuvo sustabdytas ar nutrauktas, kadangi  senaties termino sustabdymas ar nutraukimas gali reikšti, kad galimybė skolą prisiteisti teismine tvarka, kad ir ką sakytų užsakovas, dar nėra prarasta. Senaties terminas sustabdomas ir atnaujinamas (t. y. tęsiasi toliau) atsiradus ir išnykus tam tikroms aplinkybėms, numatytoms CK 1.129 str. Senaties terminas nutraukiamas ir pradedamas skaičiuoti iš naujo, kai (jei) užsakovas atlieka veiksmus, kurie liudija, kad jis pripažįsta prievolę. Tokiais užsakovo veiksmais, liudijančiais, kad jis pripažįsta savo skolą vežėjui gali būti: tarpusavio atsiskaitymo suderinimo akto pasirašymas, užsakovo atliktas priešpriešinių prievolių įskaitymas ar paprasčiausias el. laiškas, kuriuo pripažįstama skola ir / ar kuriame nurodoma, kad ketinama atsiskaityti. Nors pripažinimas gali būti išreikštas bet kokia forma (įskaitant ir žodinę), svarbu tai, kad žodine forma išreikštą pripažinimą įrodyti faktiškai neįmanoma.

Apibendrinant aukščiau pateiktą informaciją, akivaizdu, kad raštu įformintos sutarties (užsakymo) tinkamų sąlygų sutarimas gali būti bene geriausias efektyvus būdas priversti užsakovą geranoriškai be jokių papildomų brangių ir ilgai trunkančių ginčo procesų susimokėti už suteiktas paslaugas. Nors dar prieš pradedant teikti paslaugas yra būtina būti apdairiems, bet ir susidūrus su nesąžiningu užsakovu svarbu yra pasirinkti optimalų ir ekonomiškai efektyvų skolos išieškojimo būdą.

LOGISTIKOS SUTARTYS

PLAČIAU APIE „VŽ SUTARTYS“