Logistikos sutartys 13

Pateiktos dokumentų formos yra rekomendacinio pobūdžio. Jas galite redaguoti, pildyti ar kitaip keisti pritaikydami savo individualiems poreikiams.

Nauja
Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutartis

Išsami tarptautinio krovinių vežimo sutartis, kurios pagrindu teikiami užsakymai. Numatyta netesybų sistema. Pridedama pavyzdinė užsakymo forma.

Plačiau svg
Nauja
Krovinių vidaus vežimo kelių transportu sutartis

Sutartis skirta vežimams Lietuvos teritorijoje. Jos pagrindu teikiami užsakymai. Numatyta netęsybų sistema. Pridedama pavyzdinė užsakymo forma.

Plačiau svg
Nauja
Sandėliavimo sutartis

Sandėlio valdytojas įsipareigoja už atlyginimą priimti, apskaityti, laikyti, saugoti, pakuoti, perpakuoti, ženklinti, atrinkti ir išduoti prekių savininko jam perduotas prekes. Išsamiai aprašyta prekių priėmimo-išdavimo tvarka. Numatomi orientaciniai prekių kiekiai, juos viršijus taikomi papildomi mokesčiai.

Plačiau svg
Nauja
Puspriekabės, vilkiko nuomos sutartis

Numatytas užstato mokėjimas, kuris grąžinamas po transporto priemonės grąžinimo, jei ji grąžinama tinkamos būklės. Išsamiai aprašytos turto naudojimo sąlygos, pasirenkamos nuostatos, nuomininkas ar nuomotojas turi atlikti einamąjį ir kapitalinį remontą.

Plačiau svg
Nauja
Reikalavimo perleidimo sutartis

Pateikta sutarties forma skirta reikalavimui į skolą perleisti pervežimo santykiuose. Numatyta galimybė atsiskaitymo sąlygas aptarti atskirame susitarime, kad jos nebūtų atskleistos tretiesiems asmenims.

Plačiau svg
Nauja
Krovinių ekspedicijos sutartis

Detaliai aprašytos šalių teisės ir pareigos, užsakymų teikimo ir tvirtinimo tvarka, nuostatos dėl šalių atsakomybės. Pridedama pavyzdinė užsakymo forma.

Plačiau svg
Nauja
Ilgalaikė keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais (taksi) sutartis

Sutartyje aptarta keleivių ir lengvo bagažo vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais taksi paslaugų teikimo tvarka, apimanti užsakovo (kliento) užsakymų pateikimą ir priėmimą (skambučiu, per mobiliąją aplikaciją, kitokiomis ryšių ar komunikavimo priemonėmis), vežėjo ir užsakovo (kliento) pareigų ir teisių įgyvendinimą, paslaugų suteikimo / gavimo patvirtinimą, paslaugų kainą ir atsiskaitymą, šalių atsakomybę, pretenzijų teikimą ir sutarties galiojimą.

Plačiau svg
Nauja
Intrastato ataskaitų pildymo bei pateikimo paslaugų sutartis

Intrastatas – duomenų apie Lietuvos prekybą su ES valstybėmis surinkimo sistema. Intrastato ataskaitų teikimas yra privalomas PVM mokėtojais užsiregistravusiems Lietuvos Respublikos arba užsienio apmokestinamiems asmenims, kurių praėjusių metų metinė išvežtų / įvežtų prekių vertė viršijo kitiems metams nustatytas Intrastato išvežimo ir / arba Intrastato įvežimo ataskaitų teikimo ribas.

Plačiau svg
Nauja
Pretenzija dėl dingusio krovinio

Dokumentas teikiamas vežėjui, kai tarptautinio krovinio pervežimo metu dingsta gabenamas krovinys ar jo dalis ir į krovinio pristatymo vietą atvežamas ne visas krovinys arba krovinys išvis nepristatomas per CMR Konvencijos 20 str. 1 d. numatytus terminus.

Plačiau svg
Nauja
Pretenzija dėl skolos sumokėjimo

Dokumentas teikiamas skolininkui, kuomet pastarasis delsia atsiskaityti su kreditoriumi. Pretenzijose dažnu atveju yra reikalaujama ne tik grąžinti skolą, bet ir sumokėti netesybas, palūkanas. Pateiktame dokumento pavyzdyje numatytos alternatyvios nuostatos dėl netesybų, priklausomai nuo to, ar jos buvo numatytos sutartyje.

Plačiau svg
Nauja
Pretenzija dėl vėlavimo pristatyti krovinį

Dokumentas teikiamas vežėjui, kai krovinys nepristatomas suderintais (važtaraštyje, sutartyje ar kituose dokumentuose) terminais.

Plačiau svg
Nauja
Pretenzija dėl sugadinto krovinio

Dokumentas teikiamas vežėjui, kuomet tarptautinio krovinio pervežimo metu sugadinamas gabenamas krovinys ar jo dalis.

Plačiau svg
Nauja
Pareiškimas dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo (dėl galimos krovinio vagystės)

Dokumentas, teikiamas ikiteisminio tyrimo įstaigai, kuriuo pranešama apie galimai padarytą nusikalstamą veiką ir prašoma pradėti baudžiamąjį persekiojimą LR Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka.

Plačiau svg
Nepalaikoma naršyklė
Palaikomos naršyklės

Jūsų dabartinė naršyklė negali atvaizduoti „VŽ Sutartys“ portalo.
Naudokite vieną iš pavaizduotų naršyklių.