Logistikos sutartys 19

Pateiktos dokumentų formos yra rekomendacinio pobūdžio. Jas galite redaguoti, pildyti ar kitaip keisti pritaikydami savo individualiems poreikiams.

Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutartis | LT, EN, RU kalbomis

Išsami tarptautinio krovinių vežimo sutartis, kurios pagrindu teikiami užsakymai.

Plačiau svg
Contract for the Carriage of Cargo

Thorough contract for the Carriage of Cargo, on the basis of which the orders are made. The forfeit system is foreseen. The order form template is enclosed.

Plačiau svg
Договор международной грузоперевозки

Подробный договор международной грузоперевозки, на основании которого подаются заказы. Предусмотрена система неустоек. Прилагается типовая форма заказа.

Plačiau svg
Krovinių vidaus vežimo kelių transportu sutartis

Sutartis skirta vežimams Lietuvos teritorijoje. Jos pagrindu teikiami užsakymai.

Plačiau svg
Sandėliavimo sutartis

Pateikiama bendroji sandėliavimo sutartis, nesusijusi su muitinės ar muitinės kontroliuojamais sandėliais

Plačiau svg
Intrastato ataskaitų pildymo bei pateikimo paslaugų sutartis

Intrastatas – duomenų apie Lietuvos prekybą su ES valstybėmis surinkimo sistema. Intrastato ataskaitų teikimas yra privalomas PVM mokėtojais užsiregistravusiems Lietuvos Respublikos arba užsienio apmokestinamiems asmenims, kurių praėjusių metų metinė išvežtų / įvežtų prekių vertė viršijo kitiems metams nustatytas Intrastato išvežimo ir / arba Intrastato įvežimo ataskaitų teikimo ribas.

Plačiau svg
Pretenzija dėl skolos sumokėjimo

Dokumentas teikiamas skolininkui, kuomet pastarasis delsia atsiskaityti su kreditoriumi. Pretenzijose dažnu atveju yra reikalaujama ne tik grąžinti skolą, bet ir sumokėti netesybas, palūkanas. Pateiktame dokumento pavyzdyje numatytos alternatyvios nuostatos dėl netesybų, priklausomai nuo to, ar jos buvo numatytos sutartyje.

Plačiau svg
Pretenzija dėl vėlavimo pristatyti krovinį

Dokumentas teikiamas vežėjui, kai krovinys nepristatomas suderintais (važtaraštyje, sutartyje ar kituose dokumentuose) terminais.

Plačiau svg
Claim regarding delay in the cargo delivery

The document shall be submitted to the carrier when the cargo is not delivered within the agreed terms (by the consignment note, contract or other documents).

Plačiau svg
Претензия по поводу нарушения сроков доставки груза

Документ вручается перевозчику, если груз не доставляется в согласованные (в накладной, договоре или других документах) сроки.

Plačiau svg
Pretenzija dėl sugadinto krovinio

Dokumentas teikiamas vežėjui, kuomet tarptautinio krovinio pervežimo metu sugadinamas gabenamas krovinys ar jo dalis.

Plačiau svg
Claim regarding damaged cargo

The document shall be submitted to the carrier when the cargo or its part is damaged in the course of international carriage.

Plačiau svg
Претензия по поводу повреждения (порчи) груза

Документ вручается перевозчику, если в ходе международной автомобильной перевозки повреждается транспортируемый груз или его часть.

Plačiau svg
Pretenzija dėl dingusio krovinio

Dokumentas teikiamas vežėjui, kai tarptautinio krovinio pervežimo metu dingsta gabenamas krovinys ar jo dalis ir į krovinio pristatymo vietą atvežamas ne visas krovinys arba krovinys išvis nepristatomas per CMR Konvencijos 20 str. 1 d. numatytus terminus.

Plačiau svg
Pareiškimas dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo (dėl galimos krovinio vagystės)

Dokumentas, teikiamas ikiteisminio tyrimo įstaigai, kuriuo pranešama apie galimai padarytą nusikalstamą veiką ir prašoma pradėti baudžiamąjį persekiojimą LR Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka.

Plačiau svg