Darbo sutartys 3

Pateiktos dokumentų formos yra rekomendacinio pobūdžio. Jas galite redaguoti, pildyti ar kitaip keisti pritaikydami savo individualiems poreikiams.

Demo
Darbo sutartis

Išsamus darbo sutarties šablonas. Pateikiami įvairūs darbo ir poilsio laiko režimo variantai, nuostatos dėl nuotolinio darbo, konfidencialios informacijos apsaugos, darbdavio patirtų mokymosi išlaidų atlyginimo, interesų konflikto, intelektinės nuosavybės ir kt.

Plačiau svg
Projektinio darbo sutartis

Projektinio darbo sutartys pasižymi lankstumu. Sutartis (1) skirta išimtinai konkrečiam rezultatui pasiekti; (2) netampa neterminuota; (3) nustatoma tam tikra darbo laiko norma, tačiau darbuotojas skirsto laiką savo nuožiūra; (4) nėra maksimalios ribos, kiek tokių sutarčių gali būti sudaryta pas vieną darbdavį; (5) darbo apmokėjimas gali būti susietas su rezultatu; (6) netaikomos nuostatos, reglamentuojančios maksimalų terminuotos darbo sutarties terminą ir terminuotos darbo sutarties pasibaigimo pasekmes; (7) nereikia mokėti didesnio tarifo nedarbo socialinio draudimo mokesčio, (8) darbdavys neturi pareigos informuoti darbuotoją apie laisvas darbo vietas, suteikti lygias galimybes tobulėjimui, karjerai ir pan.

Plačiau svg
Darbo apmokėjimo sistema

Darbo apmokėjimo sistemoje nurodoma: darbuotojų kategorijos pagal pareigybes ir kvalifikaciją, kiekvienos kategorijos apmokėjimo formos bei minimalūs ir maksimalūs darbo užmokesčio dydžiai, papildomo apmokėjimo (priedų, priemokų ir premijų) skyrimo pagrindai ir tvarka, DU indeksavimo tvarka, minimalusis DU, taikomas darbovietėje, DU mokėjimo terminai ir tvarka, darbo apmokėjimo sistemos peržiūrėjimo ir keitimo tvarka, darbuotojų supažindinimo su darbo apmokėjimo sistema tvarka.

Plačiau svg