Paslaugų sutartys 3

Pateiktos dokumentų formos yra rekomendacinio pobūdžio. Jas galite redaguoti, pildyti ar kitaip keisti pritaikydami savo individualiems poreikiams.

Buhalterinės apskaitos paslaugų sutartis

Buhalterinės apskaitos paslaugų sutartimi šalys susitaria dėl įmonės buhalterinės apskaitos organizavimo ir tvarkymo pagal Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus reikalavimus, savalaikio ataskaitų, deklaracijų ir kitų dokumentų pateikimo valstybės institucijoms.

Plačiau svg
Atlygintinų paslaugų sutartis

Pateikiama atlygintinų paslaugų teikimo forma gali būti naudojama susitariant dėl įvairių nematerialaus pobūdžio (intelektinių) ir kitokių atlygintinų paslaugų teikimo, išskyrus vartojimo paslaugas. Jeigu susitariančių šalių tikslas yra būtent konkretaus materialaus objekto sukūrimas, tokiu atveju patartina sudaryti pirkimo pardavimo arba rangos sutartį.

Plačiau svg
Konsultavimo paslaugų sutartis

Konsultavimo paslaugų sutartimi šalys paprastai susitaria dėl mokesčių, ekonominių, komercinių-ūkinių, finansinių, tam tikros srities specialisto ar kitokių konsultacijų, nuomonių bei patarimų pateikimo. Ši sutartis gali būti vykdoma įvairiais būdais apimančiais išvadų konkrečiais mokesčių klausimais pateikimą, bendrovės veiklos tyrimų atlikimą kartu pateikiant rekomendacijas, specialisto išvadų, nuomonių, vertinimų pateikimą, atsakymus į klausimus ir pan.

Plačiau svg