Prekybos sutartys 13

Pateiktos dokumentų formos yra rekomendacinio pobūdžio. Jas galite redaguoti, pildyti ar kitaip keisti pritaikydami savo individualiems poreikiams.

Nauja
Distribucijos sutartis

Pateikiamos nuostatų alternatyvos, kuomet: distributoriui suteikiamos / nesuteikiamos išimtinės teisės perparduoti sutartyje nurodytas prekes; nustatoma konkreti distributoriaus veiklos teritorija; prekės atsiimamos tiekėjo sandėlyje / pristatymu rūpinasi tiekėjas, o distributorius kompensuoja jam pristatymo kaštus, ginčų sprendimas teisme / Vilniaus komerciniame arbitraže. Prekių specifikacija pateikiama atskiru priedu.

Plačiau svg
Nauja
Didmeninio (ilgalaikio) pirkimo-pardavimo sutartis

Ilgalaikio bendradarbiavimo sutartis, kurios pagrindu teikiami užsakymai. Numatomas kredito limito suteikimas, avanso mokėjimo galimybė, vienašališko sutarties vykdymo sustabdymo galimybė, kol pirkėjas pilnai atsiskaitys už prekes, minimali pirkėjo prekių užsakymo suma ir kt. aktualios nuostatos. Pridedami užsakymo ir teikiamų nuolaidų formų pavyzdžiai.

Plačiau svg
Nauja
Tarptautinės prekybos prekių pirkimo-pardavimo sutartis

Išsamus tarptautinės prekybos sutarties šablonas, kuriame numatyti įvairūs sąlygų variantai dėl draudimo, atsiskaitymo tvarkos, prekių pristatymo, netesybų, šalių atsakomybės ir kt.

Plačiau svg
Nauja
Preliminari prekės (-ių) pirkimo-pardavimo sutartis

Prekių kiekis ir specifikacija pateikiama priede prie sutarties, numatyti nuostatų variantai dėl atsakomybės už sutarties nevykdymą (baudos, delspinigiai), pinigų sumos perdavimas, iš kurios vėliau gali būti įskaitomos netesybos.

Plačiau svg
Nauja
Prekės (-ių) pirkimo-pardavimo sutartis

Prekės (-ių) specifikacija pateikiama sutarties priede. Numatytos nuostatų alternatyvos dėl kainos už prekę (-es) sumokėjimo, pristatymo, nuosavybės teisės perėjimo momento ir kt.

Plačiau svg
Nauja
Prekės (-ių) pirkimo-pardavimo sutartis su mokėjimo prievolės įvykdymo užtikrinimu

Sutarties projekte be netesybų (delspinigių forma) nurodomos alternatyvios pirkėjo pareigos sumokėti prekės (-ių) kainą įvykdymo užtikrinimo priemonės – garantija, laidavimas, vekselis, įkeitimas.

Plačiau svg
Nauja
Prekės (-ių) pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutartis

Numatytos alternatyvios nuostatos, jog nuosavybės teisė į prekes pereina pirkėjui po visiško atsiskaitymo arba nuo prekių perdavimo momento, galimybė pasirinkti nuostatas dėl avanso mokėjimo. Pridedami priedai dėl prekių specifikacijos ir mokėjimų grafiko.

Plačiau svg
Nauja
Prekės (-ių) pirkimo-pardavimo sutartis su papildomų teisių perleidimu ir (arba) papildomų paslaugų teikimu

Pateikiama sutarties forma apima šalių teises ir pareigas, susijusias ne tik su daiktų perdavimu, bet ir su intelektinės nuosavybės teisių, neatsiejamai susijusių su perduodamu daiktu, įgijimu bei papildomų paslaugų teikimu. Konkretus pagal sutartį perduodamas daiktas ir reikalavimai jo kokybei, komplektiškumui bei kitos charakteristikos aptariamos priede prie sutarties.

Plačiau svg
Nauja
Ilgalaikio (nevienkartinio) vykdymo pirkimo-pardavimo sutartis

Sutarties pavyzdyje tiekiamų prekių asortimentas, kainos ir kiekis pateikiami sutarties priede, mokama kiekviename užsakyme nurodyta prekių kaina, pirkėjas nuosavybės teisę į prekes įgyja tik visiškai atsiskaitęs su pardavėju, prekes pardavėjas pirkėjui tiekia savo transportu ir prisiima visas prekių gabenimo išlaidas.

Plačiau svg
Nauja
Pirkimo e. parduotuvėje taisyklės

Pateikiama privaloma informacija apie pardavėją, jo siūlomas prekes, jų kokybę, kainas, atsiėmimo bei gražinimo sąlygas, teisę atsisakyti nuotoliniu būdu sudarytos sutarties, numatyta pirkėjo pareiga susipažinti su pardavėjo parengta privatumo politika, galimybė numatyti minimalų prekių krepšelį ir kt.

Plačiau svg
Nauja
Lizingo (finansinės nuomos) sutartis

Pateikiamas sutarties projektas yra skirtas netiesioginio (trišalio) lizingo sutartiniams santykiams reglamentuoti. Prie sutarties projekto pridedamas mokėjimo grafiko pavyzdys, pateikiami nuostatų pavyzdžiai, kas gali būti laikoma esminiu sutarties pažeidimu.

Plačiau svg
Nauja
Komercinio atstovavimo sutartis

Komercinio atstovavimo sutartimi prekybos agentas įpareigojamas ieškoti pirkėjų atstovaujamojo tiekiamoms prekėms. Agentui suteikiamos išimtinės atstovavimo teisės tam tikroje teritorijoje. Nustatyti konfidencialumo ir nekonkuravimo įsipareigojimai.

Plačiau svg
Nauja
Komiso sutartis

Sutartis aktuali, kai verslininkas nori išplėsti savo produkcijos prekybą kitoje šalyje, kurioje neturi partnerių. Tokiu atveju galima pasitelkti toje šalyje gerai verslo aplinką pažįstantį asmenį (komisionierių) bei sudaryti su juo komiso sutartį, kuris už tam tikrą mokestį organizuotų pirkėjų paiešką, vykdytų prekybą, gautų apmokėjimą už prekes bei atsiskaitytu su komitentu už parduotas prekes.

Plačiau svg
Nepalaikoma naršyklė
Palaikomos naršyklės

Jūsų dabartinė naršyklė negali atvaizduoti „VŽ Sutartys“ portalo.
Naudokite vieną iš pavaizduotų naršyklių.