NT ir statybos sutartys 11

Pateiktos dokumentų formos yra rekomendacinio pobūdžio. Jas galite redaguoti, pildyti ar kitaip keisti pritaikydami savo individualiems poreikiams.

Gyvenamųjų patalpų (buto) nuomos sutartis

Komercinė gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis, nėra skirta nekomercinei nuomai (socialinio būsto ir pan.). Pritaikyta gyvenamųjų patalpų (buto, poilsio patalpų ir pan.) nuomai, tačiau su nežymiais papildymais galėtų būti naudojama ir gyvenamo namo (viso ar dalies), kotedžo nuomai, įtraukiant papildomas nuostatas dėl žemės sklypo naudojimo ir kitus su tuo susijusius šalių susitarimus.

Plačiau svg
Komercinių patalpų nuomos sutartis

Sutartis skirta administracinės, prekybinės, sandėliavimo ir kitos paskirties patalpų nuomai (išskyrus gyvenamąją paskirtį), taip pat viso pastato ar atskiro pastato aukšto (dalies) nuomai. Rekomenduojama, kai nuomos terminas ilgesnis nei 2 mėnesiai. Komercinių patalpų nuomos sutartis ilgesniam kaip vienerių metų terminui turi būti rašytinė, o pastatų, statinių ar įrenginių nuomos sutartis turi būti rašytinė nepriklausomai nuo termino.

Plačiau svg
Statybos rangos sutartis (išsami versija)

Išsami sutarties versija dažniausiai naudojama didesnių projektų (pvz., gamybos / prekybos pastato) statybai arba kai dėl didesnės projekto apimties reikės įvairių kompetencijų specialistų, tačiau visus ar didžiąją dalį darbų atliks pats rangovas. Statybos darbai – darbai, susiję su statinių statyba, rekonstravimu, remontavimu, esamo statinio griovimu ar kt. (žemės kasimo, mūrijimo, betonavimo ir pan.).

Plačiau svg
Statybos rangos sutartis (trumpoji versija)

Sutarties pavyzdyje plačiau aptariamos tik esminės šalių teisės ir pareigos:

Plačiau svg
Statinio statybos techninės priežiūros sutartis

Sutarties pavyzdyje išsamiai reglamentuota:

Plačiau svg
Statybos generalinės rangos sutartis

Sutartimi generalinis rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pagal užsakovo užduotį pastatyti statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas – priimti darbų rezultatą ir sumokėti šalių sutartą darbų kainą.

Plačiau svg