Intelektinės ir IT sutartys 9

Pateiktos dokumentų formos yra rekomendacinio pobūdžio. Jas galite redaguoti, pildyti ar kitaip keisti pritaikydami savo individualiems poreikiams.

Nauja
IT paslaugų teikimo sutartis

Sutartyje pateikiamas pavyzdinis IT paslaugų sąrašas, įtraukti paslaugų teikėjo konfidencialumo įsipareigojimai, numatytos nuostatų alernatyvos dėl apmokėjimo už paslaugas, atsakomybės už sutarties pažeidimus taikymo.

Plačiau svg
Nauja
Asmens duomenų naudojimo (privatumo) politika

Numatytos nuostatos dėl darbuotojų, kandidatų į laisvas darbo vietas, paslaugų teikėjų ir gavėjų duomenų tvarkymo, taip pat nuostatos dėl asmenų prašymų, paklausimų, skundų administravimo, nagrinėjimo, vaizdo stebėjimo, slapukų naudojimo ir kt.

Plačiau svg
Nauja
Sutartis su duomenų tvarkytoju (debesijos paslaugų tiekėju)

Detaliai aptarti duomenų tvarkytojo įsipareigojimai, pranešimo apie duomenų saugojimo pažeidimą tvarka, įtrauktos nuostatos dėl galimybės naudotis pagalbinių tvarkytojų paslaugomis, pateiktos nuostatų alternatyvos dėl atsakomybės už sutarties pažeidimus taikymo.

Plačiau svg
Nauja
Kompiuterių programos sukūrimo sutartis

Numatytos esminės šalių santykius reguliuojančios nuostatos, apimančios užsakovui kūrėjo perduodamas intelektinės nuosavybės teises, kompiuterių programos perdavimo tvarką, kompiuterių programos atžvilgiu kūrėjo suteikiamas garantijas ir kt. Sutarties projektas pasitarnaus tiek kompiuterių programų kūrėjams, tiek kompiuterių programą užsakantiems asmenims, siekiantiems didesnio teisinio saugumo.

Plačiau svg
Nauja
Kompiuterių programos licencijos sutartis

Kompiuterių programos kūrėjas arba turtinių teisių į kompiuterių programą savininkas suteikia teisę (licenciją) naudotis savo kompiuterių programa kitam, sutartyje nurodytam, asmeniui. Kompiuterių programos licencinėje sutartyje šalys nustato esmines tarpusavio santykių sąlygas – licencijos galiojimo terminą, licencinio mokesčio dydį bei jo mokėjimo tvarką, kitas tarpusavio teises bei pareigas. Sutarties projektas pasitarnaus kompiuterių programų plėtotojams, kurie siekia komercializuoti savo sukurtą kompiuterių programą.

Plačiau svg
Nauja
Teisių į įregistruotą prekių ženklą perdavimo sutartis

Sutarties pavyzdyje pateikiama visa reikalinga informacija norint sėkmingai perduoti prekių ženklą kitam subjektui. Priklausomai nuo prekių ženklo tipo nurodyta, į kokią prekių ženklų tarnybą kreiptis tinkamai užregistruoti prekių ženklo perdavimą, kokios pateikimui reikalingos formos.

Plačiau svg
Nauja
Autorinė kūrinio užsakymo sutartis

Autorius įsipareigoja sukurti sutartyje apibūdintą kūrinį ir perduoti turtines teises į kūrinį užsakovui už atlyginimą. Numatytos alternatyvios nuostatos dėl išimtinio / neišimtinio teisių perdavimo, atsiskaitymo tvarkos, nuostatos dėl sutarties vykdymo kontrolės, konfidencialumo ir kt.

Plačiau svg
Nauja
Teisių į patentą perdavimo sutartis

Patento perleidimas reiškia perdavėjo nuosavybės teisės į patentą perleidimą perėmėjui už tam tikrą mokestį. Kaip ir bet kokios kitos nuosavybės atveju, teisių perleidimas buvusiam savininkui reiškia negrįžtamą tų teisių nuosavybės praradimą.

Plačiau svg
Nauja
Svetainės naudojimo taisyklės

Internetinės svetainės valdytojas nepriklausomai nuo svetainės turinio ar joje siūlomų paslaugų spektro turi supažindinti svetainės vartotoją su pagrindiniais svetainės veikimo principais, teisėmis bei pareigomis, aptarti atsakomybės taikymo ribas, ginčų sprendimo tvarką ir kitus esminius aspektus.

Plačiau svg
Nepalaikoma naršyklė
Palaikomos naršyklės

Jūsų dabartinė naršyklė negali atvaizduoti „VŽ Sutartys“ portalo.
Naudokite vieną iš pavaizduotų naršyklių.