Intelektinės ir IT sutartys 9

Pateiktos dokumentų formos yra rekomendacinio pobūdžio. Jas galite redaguoti, pildyti ar kitaip keisti pritaikydami savo individualiems poreikiams.

Asmens duomenų naudojimo (privatumo) politika

Sutarties pavyzdyje pateikiamos nuostatos:

Plačiau svg
Kompiuterių programos licencijos sutartis

Kompiuterių programos kūrėjas arba turtinių teisių į kompiuterių programą savininkas suteikia teisę (licenciją) naudotis savo kompiuterių programa kitam, sutartyje nurodytam, asmeniui. Kompiuterių programos licencinėje sutartyje šalys nustato esmines tarpusavio santykių sąlygas – licencijos galiojimo terminą, licencinio mokesčio dydį bei jo mokėjimo tvarką, kitas tarpusavio teises bei pareigas. Sutarties projektas pasitarnaus kompiuterių programų plėtotojams, kurie siekia komercializuoti savo sukurtą kompiuterių programą.

Plačiau svg
Teisių į įregistruotą prekių ženklą perdavimo sutartis

Sutarties pavyzdyje pateikiama visa reikalinga informacija norint sėkmingai perduoti prekių ženklą kitam subjektui. Priklausomai nuo prekių ženklo tipo nurodyta, į kokią prekių ženklų tarnybą kreiptis tinkamai užregistruoti prekių ženklo perdavimą, kokios pateikimui reikalingos formos.

Plačiau svg
Autorinė kūrinio užsakymo sutartis

Autorius įsipareigoja sukurti sutartyje apibūdintą kūrinį ir perduoti turtines teises į kūrinį užsakovui už atlyginimą. Numatytos alternatyvios nuostatos dėl išimtinio / neišimtinio teisių perdavimo, atsiskaitymo tvarkos, nuostatos dėl sutarties vykdymo kontrolės, konfidencialumo ir kt.

Plačiau svg
Teisių į patentą perdavimo sutartis

Patento perleidimas reiškia perdavėjo nuosavybės teisės į patentą perleidimą perėmėjui už tam tikrą mokestį. Kaip ir bet kokios kitos nuosavybės atveju, teisių perleidimas buvusiam savininkui reiškia negrįžtamą tų teisių nuosavybės praradimą.

Plačiau svg
Svetainės naudojimo taisyklės

Internetinės svetainės valdytojas nepriklausomai nuo svetainės turinio ar joje siūlomų paslaugų spektro turi supažindinti svetainės vartotoją su pagrindiniais svetainės veikimo principais, teisėmis bei pareigomis, aptarti atsakomybės taikymo ribas, ginčų sprendimo tvarką ir kitus esminius aspektus.

Plačiau svg